Geos Nordic teostab graniidi ja teiste looduslike kivimite töötlust, toodab betooni ja dekoratiivseid betoonkonstruktsioone, graniiditöötluse lisana aga saab graniidipõhist kõrge klassi mineraalväetist.

Geos Nordic testib uusi tehnoloogiaid betooni tootmises, betoonkonstruktsioonide valmistamises, graniidi ja teiste looduslike kivimite töötlemises, graniidipõhiste mineraalväetiste tootmises.

Järgneva ettevõtte poliitikaga peavad arvestama kõik Geos Nordic töötajad teadlike ja vastutustundlike otsuste tegemisel.

Geos Nordic arendab pidevalt oma tegevust kolme peamise põhimõtte raames: toodete ja teenuste kõrge kvaliteet, tööohutus ja keskkonnakaitse

Geos Nordic püstitatud eesmärgid:

Parendada pidevalt ettevõtte mainet olemasolevate ja tulevaste toodete ja teenuste kasutajate seas:
a. Kliendi rahulolu suurendamine läbi nende vajaduste rahuldamise
b. Protsesside tõhususe parendamine toodete elutsükli kõigil etappidel, tellimuse vastuvõtmisest tarneni
c. Ettevõtte juhtimissüsteemi nõuete järgimine kõigi töötajate poolt

Töötajate koostöövaimu säilitamine, nende majandusliku ja sotsiaalse seisundi parendamine,

Tööohutuse ja keskkonnakaitse säilitamine

Tõhustada pidevalt rahvusvaheliste standardite alusel väljatöötatud juhtimissüsteemi, analüüsida regulaarselt selle vastavust ettevõtte eesmärkidele

Geos Nordic pöörab erilist tähelepanu klientide rahulolule, võtab arvesse ja analüüsib klientide ootusi ning vastab nende nõudmisetele

Geos Nordic monitoorib ja parendab juhtimissüsteemi kui tootmise kultuuri ja protsessi vahendi tõhusust, toetab töötajate isiklikku vastutust tööülesannete kvaliteetse täitmise eest sisemiste reservide kasutamisega.

Geos Nordic teeb kõik endast oleneva saavutamaks pideva arengu ja edasimineku eesmärgid kiiresti muutuvas ärimaailmas

Geos Nordic tutvustab huvitundvaid pooli kvaliteedipoliitikaga, mis tagab põhimõtete järgimise igapäevases praktikas

Juhatuse liikmed
Geos Nordic OÜ
09.09.16