OÜ GEOS NORDIC on suurtööstusettevõte, millel on oma graniidi- ja betoonitehased ja mis on kompanii GeosTek juhtkonna algatatud investeerimisprojekti tulemus. Meie tööstusettevõte alustas tegevust ehitusmaterjalide kauplusena. Käibe kasvades tekkis soov käivitada originaaltoodangu tootmine. Sel eesmärgil sai Saksamaal hangitud vajalik tehnika ja tehnoloogiad  kunstkivi ja betooni tootmiseks, mis läks käima 2002. aastal kaubamärgi all GEOS. Tootmine põhineb betoonist toodete valmistamisel  vibrovalutehnoloogiat kasutavatel jooksvatel ja statsionaarsetel vibroliinidel. See võimaldab saada ülikvaliteetset toodangut, mis vastab kõigile Euroopas dekoratiiv- ja viimistlusmaterjalidele ja betoonist dekoratiivtoodete tootmisele esitatavatele normidele ja standarditele. Vähem kui aastaga on ettevõte suutnud regioonis, s.h Eestis turule tuua laia valiku tooteid ja saavutanud oma segmendis liidripositsiooni.  

Järgmiseks oluliseks verstapostiks ettevõtte arengus sai linnamööbli tootmise liini käivitamine 2005. aastal. See võimaldas asuda valmistama väikeseeriatena linnamööblit ja arhitektuurseid väikevorme, mis kaunistavad tänaseks paljusid Eesti linnu, muuhulgas ka Tallinna keskväljakut.

2012. aastal andsime käiku graniiditöötlemise täistsükli tootmisliini  alates karjäärist kuni  klientidele üleandmiseks valmis toodanguni. 2013. aastal alustasime laienemist põhjapoolsetele turgudele. Kuni 2015. aastani olid graniiditööstuse põhitoodanguks individuaaltellimustena valmistatavad maastikudisaini ja sillutise elemendid, trepiastmed, trepimademed ja monumendid.

2015. aasta keskpaigas käivitasime investeerimisprojekti, mis hõlmab uue kuni 3000 m2 võimsusega tootmisliini paigaldamist plokkide toorikuteks-tahvliteks lõikamiseks ja nende poleerimiseks. Selleks rekonstrueerisime olemasoleva graniiditööstuse, mille tulemusena sai see endale 4 eraldi ruumi–   põhitootmisruumi  tahvlite ja toodete lõpptöötlemiseks pinnaga 900 m2, tsehhi plokkide tahvliteks lõikamiseks pinnaga 150m2, vahelao tahvlite hoidmiseks pinnaga270 m2 javalmistoodangu hoiu- ja komplekteerimislao pinnaga600m2. Sõlmisime sidemed põhjagraniitide juhtivate kaevandajatega Soomes, Rootsis ja Norras. Õppisime tundma graniidi algtöötlemise tänapäevaseid tehnoloogiaid, sealhulgas graniiditolmu utiliseerimist, mida tekib suurte graniidiplokkide saagimise käigus kuhjaga.Lõpuks projekteerisime ja ehitasime Itaalia kompanii BM Srl,  graniiditöötlemise maailmaliidri osalusel   tänapäevase graniiditöötlemistehase projektvõimsusega esimeses etapis kuni 3000 m2  graniiditahvleid ja -plaate kuus ja perspektiivis 6000 m2  graniittooteid kuus. Vana graniiditööstuse rekonstrueerimine jõudis lõpule 2015. aasta detsembris ja 2016. aasta jaanuaris